19 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
 

WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2019/2020

Wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk

W związku z zagrożeniem  koronawirusem: Sars- CoV- 2 trzeci etap konkursu został odwołany ze względu na bezpieczeństwo uczestników.  II etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego  TYGRZYK jest ostatnim etapem. Finalistami konkursu są uczestnicy, którzy w obu etapach uzyskali łącznie największą liczbę punktów.
W pierwszym etapie udział wzięło 323 uczestników ze szkół podstawowych i średnich. Wyniki  tego etapu ogłoszone zostały 12 marca. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 40 uczestników szkół ponadgimnazjalnych i 36 uczestników szkół podstawowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Nadesłane prace zostały ocenione przez jury  w składzie: mgr Małgorzata Antonowicz, mgr Agata Wiktorowicz, mgr Dariusz Jan Masny i mgr Krzysztof Jaskułowski.
Wszystkim uczestnikom, finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.  Wiele prac charakteryzowało się  rzetelnym przedstawieniem wiedzy i innowacyjnym podejściem do omawianego zagadnienia. W związku z tym jury zdecydowało się przyznać w wielu przypadkach miejsca ex aequo.

Informujemy, że ze względu na aktualną sytuację dyplomy dla finalistów będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły. Wersje papierowe dyplomów i wyróżnień a także nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą po ukończeniu kwarantanny.

Dyplomy dla opiekunów zostaną  przesyłane jedynie pocztą elektroniczną na wniosek zainteresowanych  (we wniosku o dyplom należy podać imię, nazwisko opiekuna i oficjalny adres szkoły).

 

Szczegóły w plikach (w tym szczegółowe wyniki i wykaz osób będących finalistami Konkursu):

 

Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk

Spośród 323 osób (120 uczniów szkół podstawowych i 203 uczniów szkół ponadpodstawowych), które przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej:

- 60 procent (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”,

- 70 procent (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH”.

Warunkiem koniecznym udziału w kolejnym etapie Konkursu jest wykonanie prezentacji i przesłanie jej na adres: tygrzyk@norwid24.waw.pl (szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie konkursowej: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl ). Praca powinna być wykonywana samodzielnie przez Uczestników (może być konsultowana z nauczycielem opiekunem z ramienia szkoły). W dniach 12-25 marca nie odbywają się zajęcia w szkołach – to jednak nie wyklucza możliwości wykonania prezentacji przewidzianej w ramach II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk. W przypadku przedłużenia ostatecznej daty do której będą zamknięte szkoły, Uczestnicy są zobligowani do przesłania pracy konkursowej II etapu Konkursu w regulaminowym czasie, tj. do dnia 8 kwietnia 2020 roku; tym samym prace mogą być wysyłanie z oficjalnych adresów szkół oraz również z innych adresów, w tym należących do Uczestników.

Komisja w składzie: Sławomir Dmowski, Dariusz Masny i Krzysztof Jaskułowski ustaliła wyniki I etapu konkursu.

Szczegóły w plikach (w tym wykaz osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do kolejnego etapu):

 
 

WYNIKI X KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2017/2018

Wyniki III etapu - finałowego

Etap finałowy konkursu odbył się 28 maja 2018 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody II etapu polegały na publicznej prezentacji multimedialnych, które po ocenie formalnej uzyskały co najmniej 60% punktów. Komisja w składzie: Anna Podgórska (przewodniczący komisji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), Igor Kaczmarczyk (Uniwersytet Jagielloński), Agata Wiktorowicz (pracownik XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie), Małgorzata Antonowicz (pracownik XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie) i Sławomir Dmowski (pracownik XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie) zatwierdziła wyniki etapu finałowego.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

POZIOM LICEUM

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC PO ETAPIE FINAŁOWYM)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI WYNIK I ETAP i KWALIFIKACJI DO FINAŁU WYNIK ETAP FINAŁOWY WYNIK KOŃCOWY
3. Dominik  Boczar XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
Jak działalność człowieka wpływa na zbiorniki i cieki wodne 132 320 452
3. Kacper Łuczak XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
Przekrój rzeki z podziałem na odcinki rzek 136 330 466
Miejsca I i II na POZIOMIE LICEUM nie przyznano.

 

POZIOM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC PO ETAPIE FINAŁOWYM)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI WYNIK I ETAP i KWALIFIKACJI DO FINAŁU WYNIK ETAP FINAŁOWY WYNIK KOŃCOWY
1. Matylda Rakowska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Sztuczne cieki wodne na przykładzie Rowu Wolickiego i Rowu Wolica w Wilanowie 150 467 617
2. Maria Aleksandrowicz Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Jezioro Powsinkowskie 130 438 568
2. Maja Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Cieki naturalne  na przykładzie  potoku Służewieckiego 153 399 552
 
 

Wyniki - kwalifikacja do finału

Spośród jedenastu osób, które nadesłały prezentacje do etapu finałowego konkursu, jury zakwalifikowało do występu w finale pięć osób. Uzyskały one po dokonaniu oceny formalnej wymagany próg 60%.

Poniżej publikujemy listę osób dopuszczonych do publicznego występu oraz pozostałych laureatów, którym dyplomy prześlemy pocztą.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy za udział.

Dopuszczonych finalistów zapraszamy 28 maja 2018 roku o godzinie 12.00 na galę finałową.

Komisja w składzie: Małgorzata Antonowicz, Agata Wiktorowicz, Krzysztof Gronek, Dariusz Masny i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

POZIOM LICEUM

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC PO I ETAPIE)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI WYNIK W % (ŚREDNIA JURORÓW) KWALIFIKACJA DO PUBLICZNEJ PREZENTACJI (TAK/NIE)
1. Dominik  Boczar XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
Jak działalność człowieka wpływa na zbiorniki i cieki wodne 62 TAK
2. Kacper Łuczak XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
Przekrój rzeki z podziałem na odcinki rzek 61 TAK
3. Karolina Włodarska XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Wiązania chemiczne a struktura cząsteczki 48 NIE
4. Marta  Masica XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Czy dożyjemy końca wszechświata 46 NIE
4. Kuba Jałoszyński XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Kiedy Gdzie Jesteśmy? 46 NIE
6. Wojciech Kaźmierczak XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Prezentacja nie została dostarczona 0 NIE
6. Dominik Łuczkowski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Prezentacja nie została dostarczona 0 NIE
6. Roko Cemeljić XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Prezentacja nie została dostarczona 0 NIE
 

POZIOM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC PO I ETAPIE)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI WYNIK W % (ŚREDNIA JURORÓW) KWALIFIKACJA DO PUBLICZNEJ PREZENTACJI (TAK/NIE)
1. Matylda Rakowska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Sztuczne cieki wodne na przykładzie Rowu Wolickiego i Rowu Wolica w Wilanowie 70 TAK
2. Maja Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Cieki naturalne  na przykładzie  potoku Służewieckiego 68 TAK
3. Maria Aleksandrowicz Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Jezioro Powsinkowskie 65 TAK
4. Jan  Bielak Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
Wisła – odcinek warszawski 59 NIE
5. Maksymilian Poreda Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
Rio Amazonas 55 NIE
6. Dominika  Puławska Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
Ostatnie trzy minuty. O ostatecznym losie wszechświata 52 NIE
7. Dawid Gaba Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
Prezentacja nie została dostarczona 0 NIE
 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu osób, które przystąpiły do konkursu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej:

- 70 punktów (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU LICEUM”,
- 65 punktów (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.

Chcielibyśmy także nadmienić, że ze względu na dużą liczbę osób dopuszczonych do II etapu, ostateczna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej. Warunkiem koniecznym udziału w finale jest wykonanie prezentacji i zdobycie za nią po dokonaniu oceny formalnej przez jury co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Osoby, które nie uzyskają poziomu 60% nie wystąpią w finale, ale zostaną laureatami - dyplomy prześlemy pocztą.

Komisja w składzie: Beata Abramowska, Sławomir Dmowski, Dariusz Masny, Krzysztof Gronek i Krzysztof Jaskułowski ustaliła następujące wyniki:

WYNIKI I ETAPU - POZIOM LICEUM

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW KWALIFIKACJA (TAK/NIE)
1. Karolina Włodarska XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
100 TAK
2. Wojciech Kaźmierczak XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
80 TAK
2. Marta  Masica XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
80 TAK
4. Kacper Łuczak XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
75 TAK
4. Dominik Łuczkowski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
75 TAK
6. Dominik  Boczar XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
70 TAK
7. Roko Cemeljić XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
70 TAK
7. Kuba Jałoszyński XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
70 TAK
8. Mateusz Bosecki XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
65 NIE
8. Szymon Mużacz XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
65 NIE
10. Natalia Pawłowska XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
60 NIE
11. Hubert Bednarski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
50 NIE
11. Natalia Grzesiuk XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
50 NIE
11. Kinga Kruk XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
50 NIE
11. Wiktoria Kruk XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
50 NIE
11. Kaja Szurgot XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
50 NIE
16. Jakub Kaługa XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
45 NIE
17. Magdalena Filip XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
40 NIE
23. Olaf Teperek XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
40 NIE
18. Mikołaj Daniluk XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
35 NIE
18. Sandra Sameryt XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
35 NIE
20. Cezary Ostrowski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
30 NIE
21. Oskar Pazgier XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
20 NIE
22. Aleksandra Bartoszewicz XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
0 NIE
22. Marta  Kołodziejczyk XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Miła 26
01 - 047 Warszawa
0 NIE
22. Mateusz Przybyszewski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
0 NIE
22. Sebastian Sarnet XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
0 NIE
22. Mikołaj Zaborowski XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
0 NIE
 

WYNIKI I ETAPU - POZIOM SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA
ZDOBYTYCH PUNKTÓW
KWALIFIKACJA (TAK/NIE)
1. Maja Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
85 TAK
2. Matylda Rakowska Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
80 TAK
3. Maria Aleksandrowicz Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
65 TAK
3. Jan  Bielak Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
65 TAK
3. Dawid Gaba Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
65 TAK
3. Maksymilian Poreda Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
65 TAK
3. Dominika  Puławska Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
65 TAK
8. Rafał Kostrzewa Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
60 NIE
8. Zofia Możdżeń-Marcinkowska Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
60 NIE
8. Oliwia Siedlec Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
60 NIE
8. Sabrina Sikorska Szkoła Podstawowa nr 222 w Warszawie
ul. Esperanto 7a
01-049 Warszawa
60 NIE
8. Artur  Smoliński Szkoła Podstawowa Nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Waleriana Czumy 8
Warszawa 01 - 355
60 NIE
13. Noemi Brodowska Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
55 NIE
13. Lucyna  Gosk Szkoła Podstawowa nr 222 w Warszawie
ul. Esperanto 7a
01-049 Warszawa
55 NIE
13. Szymon Mażulis Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
55 NIE
13. Mateusz Witkowski Szkoła Podstawowa nr 222 w Warszawie
ul. Esperanto 7a
01-049 Warszawa
55 NIE
17. Aleksandra Łoboda Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
50 NIE
17. Aleksander Patrycki Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
50 NIE
17. Hania  Wilczyńska Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
50 NIE
20. Artur  Giliciński Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886, Warszawa
45 NIE
21. Zofia  Stelmach Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
40 NIE
22. Jeremi Sputo Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
0 NIE
 
 

WYNIKI UCZESTNIKÓW W POPRZEDNICH EDYCJACH
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

VIII KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2014/2015

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w VIII Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Katarzyna Sadomska z VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie:

 • Laptop HP 15,6'',
 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",
 • DEMART – „Zagadki geograficzne",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Podlaskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Paulina Gerłowska z XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie:

 • Przenośny dysk twardy Samsung 1 TB,
 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",
 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Podkarpackie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Stanisław Borkowski z Katolickiego Gimnazjum im. C. K. Norwida w Garwolinie:

 • Pendrive Kingston 16GB,
 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",
 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Warmińsko-mazurskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Bartosz Jancewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie:

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",
 • DEMART – „Zagadki geograficzne",

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Karol Kiebuła z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",
 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze",
 

SZCZEGÓŁY VIII EDYCJI
KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

 

 

VII KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2013/2014

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w VII Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Joanna Plis z VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie:

 • Tablet 10'' Lenovo,
 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła",
 • DEMART – „Wielki Atlas Świata",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Bieszczady śdodkowe i Beskidy (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Renata Łukowska z XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie:

 • Przenośny dysk twardy Seagate 1 TB,
 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Sudety (przewodnik i atlas)"
 • DEMART – „Nauka. Po prostu".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Mikołaj Brzykcy z I Gminnego Gimnazjum w Kaczorgach Starych:

 • Pendrive Adata 64GB,
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Tatry i Beskidy Zachodnie (przewodnik i atlas)",
 • DEMART – „Nauka. Po prostu".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Zofia Lorek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Sudety (przewodnik i atlas)",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Pomorskie (przewodnik i atlas)",
 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Patrycja Szostek z XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Sudety (przewodnik i atlas)",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Warmińsko-mazurskie (przewodnik i atlas)".
 

SZCZEGÓŁY VII EDYCJI
KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

 

 

VI KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2012/2013

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w VI Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Olga Stefaniuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

 • Laptop MSI,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego",
 • DEMART – „Wielki ilustrowany Atlas Polski",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Zofia Gołaszewska z XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie:

 • Czytnik e-booków,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Wielki ilustrowany Atlas Polski",
 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)"
 • Wydawnictwo Bellona - "O Polsce i Polakach".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Martyna Kasprowicz z XLVII Liceum Ogólnokształcącego im St. Wyspiańskiego w Warszawie:

 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Wielka Księga Zagadek",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo pomorskie (przewodnik i atlas)"
 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Tatry i Beskidy Zachodnie (przewodnik i atlas)",
 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Anna Knaflewska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)",
 • Wydawnictwo Bellona - "Ilustrowana historia XX wieku".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Emilia Góral z Zespółu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)",
 • Wydawnictwo Bellona - "Historia wojen".
 

SZCZEGÓŁY VI EDYCJI
KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

 

 

V KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2011/2012

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w V Warszawskim Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Piotr Rutkowski z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • CZYTNIK E-BOOKÓW - Prestigio 5162BEN z zestawem 460 lektur szkolnych,
 • PENDRIVE - Maxell 8GB,
 • Voucher do kina Cinema City lub Imax,
 • Semestralny kurs językowy ufundowany przez szkołę języków obcych Empik School,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Wielka Księga Zagadek",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo dolnośląskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Sonia Dudkiewicz z LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie:

 • PRZENOŚNY DYSK TWARDY 2,5'' - A-Data (USB 3.0, 500GB),
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • Voucher do kina Cinema City lub Imax,
 • Konwersacje językowe ufundowany przez szkołę języków obcych Empik School,
 • DEMART – „Wielka Księga Zagadek",
 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo małopolskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Michał Ruciński z Publicznego Gimnazjum im. J. Popiełuszki w Warszawie:

 • APARAT CYFROWY - Panasonic DMC-F2,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • Voucher do kina Cinema City lub Imax,
 • Konwersacje językowe ufundowany przez szkołę języków obcych Empik School,
 • DEMART – „Wielka Księga Zagadek".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Weronika Kuc z XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo pomorskie (przewodnik i atlas)",
 • DEMART - „Polska niezwykła. MiniRegion. Tatry i Beskidy Zachodnie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Daniel Nować z XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo małopolskie (przewodnik i atlas)",
 • DEMART - „Polska niezwykła. MiniRegion. Mazury i Suwalszczyzna (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VI miejsce (wyróżnienie) - Radosław Karykowski z XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie:

 • DEMART - „Zagadki przyrodnicze. Seria Poznajemy".
 

SZCZEGÓŁY V EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

 

 

IV KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2010/2011

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w IV Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

I miejsce - Paulina Burzyk z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

 • LAPTOP eMachines EM350'',
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Legendy polskie",
 • DEMART – „Wielki atlas historyczny DEMART",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • DEMART – „Regiony polski",
 • DEMART – „Sławni polacy XX wieku".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Barbara Nowacka z I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu:

 • APARAT FOTOGRAFICZNY - Samsung ES28,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Legendy polskie",
 • DEMART – „Wielki atlas historyczny DEMART",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • DEMART – „Regiony polski",
 • DEMART – „Sławni polacy XX wieku".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Paulina Hyży z I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu:

 • PENDRIVE - Lexar 4GB,
 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • DEMART – „Legendy polskie",
 • DEMART – „Wielki atlas historyczny DEMART",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • DEMART – „Regiony polski".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Dominka Durbajło z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

 • DEMART - "Atlas ilustrowany: Dzieje Polski",
 • DEMART - „Powszechny atlas świata”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Marta Różycka z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

 • DEMART - "Atlas ilustrowany: Dzieje Polski",
 • DEMART - „Powszechny atlas świata”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VI miejsce (wyróżnienie) - Maciej Głowacki z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • DEMART - "Atlas ilustrowany: Dzieje Polski",
 • DEMART - „Atlas historyczny”.
 

SZCZEGÓŁY IV EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

 

 

III KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2009/2010

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w III Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

I miejsce -Krzysztof Dudziak: z Niepublicznego Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro" w Warszawie:

 • LAPTOP - HP ProBook 4510s,
 • PWN - multimedialna encyklopedia „Geografia”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski",
 • DEMART – „Wielki atlas historyczny DEMART",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • DEMART – „Wielki atlas Polski DEMART".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce -Maciej Kwiatkowski: z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

 • APARAT FOTOGRAFICZNY - Sony Cybershot DSC-W310,
 • PWN - multimedialna encyklopedia „Geografia”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • DEMART – „Atlas współczesnego świata DEMART",
 • CARTA BLANCA - Nawigator turystyczny „Parki Narodowe i Krajobrazowe w Poslce”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Szymon Bębenek: z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie:

 • ODTWARZACZ MP4 Pentagram 4GB EON Cineo Gold,
 • DEMART - "Podręczny atlas świata",
 • DEMART – „Atlas historii Polski",
 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",
 • PARKEDUKACJA - "Słownik wiedzy o mediach".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie): Małgorzata Grochowska z Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" w Warszawie:

 • DEMART - "Podręczny atlas świata",
 • DEMART - Album „Polska jest niezwykła”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie): Tomasz Łęcki z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • DEMART - "Podręczny atlas świata",
 • DEMART - Album „Polska jest niezwykła”.
 

SZCZEGÓŁY III EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

 

 

II KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2008/2009

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w II Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

I miejsce: Justyna Galińska z Liceum nr LXIV im. St. I. Witkiewicza w Warszawie

 • LAPTOP MSI 10’’ U100 (Z WINODWS XP)
 • DEMART – „Atlas współczesnego świata”
 • DEMART – „Dzieje świata Atlas ilustrowany”
 • DEMART – „Polska niezwykła. 1:300 000”
 • DEMART – „Podręczny atlas świata”
 • DEMART – „Atlas historii Polski”
 • Geografia – encyklopedia multimedialna PWN
 • karnet wejść na zajęcia aqua – aerobic ufundowane przez firmę SYDNEY
 • zestaw: karnet wejść na seanse filmowe oraz drobne upominki – od firmy CINEMA PARK

* * * * * * * * * * * *

 

II miejsce: Sonia Dutkiewicz z Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza Ks. Czartoryskiego w Warszawie:

 • PALMTOP FUJITSU-SIEMENS Pocket LOOX N110
 • DEMART – „Powszechny atlas świata”,
 • DEMART – „Dzieje świata Atlas ilustrowany”,
 • DEMART – „Polska niezwykła. 1:300 000”,
 • DEMART – „Podręczny atlas świata”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski”,
 • Geografia – encyklopedia multimedialna PWN,
 • zestaw: karnet wejść na seanse filmowe oraz drobne upominki – od firmy CINEMA PARK.

* * * * * * * * * * * *

 

III miejsce: Maciej Kwiatkowski z XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie:

 • APARTA CYFROWY OLYMPUS FE-25
 • DEMART – „Dzieje świata Atlas ilustrowany”,
 • DEMART – „Polska niezwykła. 1:300 000”,
 • DEMART – „Podręczny atlas świata”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski”,
 • Geografia – encyklopedia multimedialna PWN,
 • zestaw: karnet wejść na seanse filmowe oraz drobne upominki – od firmy CINEMA PARK.

* * * * * * * * * * * *

 

IV miejsce - wyróżnienie: Mira Chlebicka z XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie:

 • DEMART – „Podręczny atlas świata”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski”,
 • Geografia – encyklopedia multimedialna PWN.

* * * * * * * * * * * *

 

V miejsce - wyróżnienie: Łukasz Zaklika z Gimnazjum nr 81 im. Prof. Witolda Dobroszewskiego w Warszawie:

 • DEMART – „Podręczny atlas świata”,
 • DEMART – „Atlas historii Polski”,
 • Geografia – encyklopedia multimedialna PWN.

SZCZEGÓŁY II EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

 

 

I KONKURS PRZYRODNICZY TYGRZYK
EDYCJA 2007/2008

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
w I Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

I miejsce - Marta Sumińska z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • TELESKOP Bresser Galaxia 114/900,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Paweł Kowalczyk z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • ODTWARZACZ MP4 - Pentagram Vanquish R Wave Twin Core 4GB,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Marta Umiastowska z LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" w Warszawie:

 • KAMERA INTERNETOWA Creative Live! Cam Optia,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • odtwarzacz MP3 - Creative MUVO 2GB,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Adam Zaborowski z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Urszula Plisak z ZS nr 51; Gimnazjum nr 77 w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VI miejsce (wyróżnienie) - Łukasz Stęplewski z XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VII miejsce (wyróżnienie) - Rafał Zimowski z ZS nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,
 • pendrive Kingstone,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • etui na CD/DVD.
 

SZCZEGÓŁY I EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

 

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid