29 maja 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria
 

WYNIKI IV KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2010/2011

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 9 czerwca 2011 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, pracownik naukowy UW), dr Małgorzata Mycke-Dominko (pracownik naukowy UW), mgr Agata Aszklar (pracownik naukowy UW) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP III ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
1. Paulina Burzyk

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

88,00

80

94,67

262,67

2. Barbara Nowacka

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

79,67

80

97,67

257,33

3. Paulina Hyży

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

77,33

76

95,00

248,33

4. Dominka Durbajło

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

78,67

80

87,33

246,00

5. Marta Różycka

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

85,33

72

88,00

245,33

6. Maciej Głowacki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

83,00

72

82,00

237,00

 

 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 24 maja 2011 r. o godzinie 12.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych sześciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
1. Paulina Burzyk

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

88,00

80

168,00

4. Barbara Nowacka

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

79,67

80

159,67

5. Dominka Durbajło

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

78,67

80

158,67

2. Marta Różycka

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

85,33

72

157,33

3. Maciej Głowacki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

83,00

72

155,00

6. Paulina Hyży

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

77,33

76

153,33

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
7. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

66,67

80

146,67

8. Piotr Smolira

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

64,67

80

144,67

9. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

71,33

68

139,33

10. Piotr Rutkowski

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

73,33

56

129,33

11. Kinga Morąg

Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul Solipska 17/19
02-482 Warszawa

65,00

60

125,00

12. Anna Różycka

Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek

ul. Krasińskiego 31
01-784 Warszawa

64,67

60

124,67

13. Maria Nikonorow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

64,67

56

120,67

14. Julia Jaworska

XLIX LO z oddziałami dwujęzycznymi im. J. W. Goethego

ul. F. Juliot Curie 14
02-646 Warszawa

59,67

56

115,67

15. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

77,33

36

113,33

16. Paweł Kamiński

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

57,00

56

113,00

17. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

62,67

48

110,67

18. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

65,67

44

109,67

19. Patrycja Kulbicka

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

63,00

28

91,00

20. Karolina Rowińska

Zespół Szkół nr 51 im. I. Domeyki

ul. Staffa 3/5
01-891 Warszawa

58,67

0

58,67

 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 57 punkty (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

1. Paulina Burzyk

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

4. Znaczenie ozonu dla Ziemi i człowieka

88,00

2. Marta Różycka

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

10. Zróżnicowanie wymagań roślin względem światła

85,33

3. Maciej Głowacki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

9. Widmo fal elektromagnetycznych

83,00

4. Barbara Nowacka

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

1. Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki

79,67

5. Dominka Durbajło

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

1. Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki

78,67

6. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

9. Widmo fal elektromagnetycznych

77,33

6. Paulina Hyży

I LO im. Jana Smolenia

ul. Strzelców Bytomskich 9
41-902 Bytom

4. Znaczenie ozonu dla Ziemi i człowieka

77,33

8. Piotr Rutkowski

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

2. Strefa klimatów zwrotnikowych

73,33

9. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

 

9. Widmo fal elektromagnetycznych

71,33

10. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

 

12. Wpływ promieniowania UV na organizm

66,67

11. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

2. Strefa klimatów zwrotnikowych

65,67

12. Kinga Morąg

Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul Solipska 17/19
02-482 Warszawa

9. Widmo fal elektromagnetycznych

65,00

13. Maria Nikonorow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

3. Bariery rozwoju osadnictwa na przykładzie bariery świetlnej i termicznej

64,67

13. Piotr Smolira

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

8. Świat według Einsteina i konsekwencje Szczególnej Teorii Względności

64,67

13. Anna Różycka

Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek

ul. Krasińskiego 31
01-784 Warszawa

1. Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki

64,67

16. Patrycja Kulbicka

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

1. Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki

63,00

17. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

4. Znaczenie ozonu dla Ziemi i człowieka

62,67

18. Julia Jaworska

XLIX LO z oddziałami dwujęzycznymi im. J. W. Goethego

ul. F. Juliot Curie 14
02-646 Warszawa

12. Wpływ promieniowania UV na organizm 

59,67

19. Karolina Rowińska

Zespół Szkół nr 51 im. I. Domeyki

ul. Staffa 3/5
01-891 Warszawa

12. Wpływ promieniowania UV na organizm 

58,67

20. Paweł Kamiński

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

4. Znaczenie ozonu dla Ziemi i człowieka

57,00

 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid