18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

WYNIKI III KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2009/2010

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 9 czerwca 2010 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, wykładowca UW), Magdalena Przybyłek (nauczyciel biologii), Krzysztof Jaskułowski (nauczyciel fizyki) i Sławomir Dmowski (nauczyciel geografii) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO TRZECH ETAPACH

1. Krzysztof Dudziak

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

67,67
88,00
82,00
237,67

2. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

76,33
72,00
79,50
227,83

3. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

66,67
68,00
82,50
217,17

4. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

63,00
88,00
64,50
215,50

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

69,67
56,00
64,00
189,67
 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 21 maja 2010 r. o godzinie 12.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych pięciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Magdalena Przybyłek, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH

1. Krzysztof Dudziak

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

67,67
88,00
155,67

2. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

63,00
88,00
151,00

3. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

76,33
72,00
148,33

4. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

66,67
68,00
134,67

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

69,67
56,00
125,67

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH

6. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

68,67
52,00
120,67

7. Marcin Januchowski

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

72,33
48,00
120,33

8. Marcin Maćkowiak

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

53,67
64,00
117,67

9. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

60,67
56,00
116,67

10. Maria Anna Nikonorow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

55,33
60,00
115,33

11. Mateusz Ignaczewski

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

69,67
44,00
113,67

12. Karolina Hawryluk

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

61,00
48,00
109,00

13. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

52,33
56,00
108,33

14. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

56,67
48,00
104,67

15. Krzysztof Witek

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

53,67
48,00
101,67

16. Aleksandra Łuczyńska

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

52,33
48,00
100,33

17. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

54,00
44,00
98,00

18. Łukasz Gielata

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

59,33
32,00
91,33

19. Jakub Osmulski

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

75,00
16,00
91,00

20. Daria Matusik

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

52,67
28,00
80,67
 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 52 punkty (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Magdalena Przybyłek, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

1. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wody
76,33

2. Jakub Osmulski

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Samooczyszczanie wód
75,00

3. Marcin Januchowski

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
72,33

4. Mateusz Ignaczewski

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Fizyczne właściwości wody ich rola w procesach geologicznych i biologicznych na Ziemi
69,67

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
69,67

6. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
68,67

7. Krzysztof Dudziak 

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
67,67

8. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
66,67

9. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Woda w Układzie Słonecznym
63,00

10. Karolina Hawryluk

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Jeziora w Polsce i ich znaczenie
61,00

11. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
60,67

12. Łukasz Gielata

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

Wody mineralne w Polsce
59,33

13. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
56,67

14. Maria Anna Nikororow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Fizyczne właściwości wody ich rola w procesach geologicznych i biologicznych na Ziemi
55,33

15. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
54,00

16. Marcin Maćkowiak

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
53,67

17. Krzysztof Witek

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
53,67

18. Daria Matusiak

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Zanieczyszczenia wód
52,67

19. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

Jeziora w Polsce i ich znaczenie
52,33

20. Aleksandra Łuczyńska

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Zanieczyszczenia wód
52,33
 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid