18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

HISTORIA I KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2007/2008

Konkurs składał się z trzech etapów:

I ETAP - prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:

1. Wulkany - groźna broń Ziemi.
2. Wulkany ziemskie i pozaziemskie.
3. Co może przynieść nowy dzień. Sztuka prognozowania.
4. Siła zjawisk pogodowych.
5. Rzeka i jej oblicza.
6. Ekstremalne zjawiska pogodowe w Ameryce PN.
7. Tsunami.
8. Zjawiska pogodowe Układu Słonecznego.
9. Kolory nieba.
10. Magnetyzm Ziemi i Słońca.
11. Promieniotwórczość naturalna i jej wpływ na życie planety oraz na odkrywanie jej tajemnic.
12. Sposoby przenoszenia energii i ich rola w procesach atmosferycznych.
13. Ewolucja gwiazd i powstawanie pierwiastków.
14. Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego.Budowa planet.
15. Metody odkrywania nowych planet poza Układem Słonecznym.
Nadsyłanie prac I etapu trwało do 7 marca 2008 r.

  

II ETAP - test z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej:

A. Z zakresu geografii
I. Wulkanizm.
II. Trzęsienia Ziemi.
III. Ekstremalne zjawiska pogodowe.
IV. Pogoda w życiu i gospodarce człowieka. Prognozowanie.
B. Z zakresu fizyki
V. Magnetyzm.
VI. Optyka geometryczna i falowa.
VII. Atom i jądro atomowe.
VII. Ruch ciał w polu grawitacyjnym. Prędkości kosmiczne.
C. Z zakresu astronomii
IX. Układ Słoneczny - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
X. Wszechświat - budowa i ewolucja.
XI. Planety Układu Słonecznego i ich atmosfery.
W II etapie uczestnicy wybrali i wypełnili dowolne 5 z 11 części testu (każda część obejmuje inne zagadnienia - zgodnie z wyżej wymienionymi) (I część to "Wulkanizm", II część to "Trzęsienia Ziemi", itd.). Możliwe było wybranie zagadnień z różnych zakresów (np. dwa z geografii, dwa z fizyki i jeden z astronomii). Za każdą część testu można było maksymalnie zdobyć 20 punktów.

 

III ETAP - prezentacja prac multimedialnych z pierwszego etapu

III etap konkursu odbył się 25 kwietnia 2008 r. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 10 minutowe wystąpienia.

  

REGULAMIN - I Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

Ulotka promocyjna - PLAKAT - I Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

 

Podsumowanie konkursu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę włożoną w uczestnictwo w I WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZNYM. Odnotowaliśmy bardzo wysoki poziom prac. Cechowały się one zarówno znajomością merytoryczną jak i szerokimi umiejętnościami prezentacji zagadnień z zakresu wiedzy ogólnoprzyrodniczej. Spośród 40 prac zgłoszonych do pierwszego etapu zakwalifikowaliśmy ponad połowę prac multimedialnych do następnego etapu, przekraczających wymagany próg 50 pkt. W drugim etapie uczestnicy zmagali się z testem wiedzy z wybranych zagadnień z zakresu fizyki i geografii. Do finału zakwalifikowaliśmy uczestników, którzy osiągnęli wynik powyżej średniej, która wyniosła 113,4 pkt. Zaskakującym był także fakt, że uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w drugim etapie. W finale uczestnicy osiągnęli wynik łączny po trzech etapach wynoszący 203,6 pkt. Wśród finalistów zaobserwowaliśmy zaangażowanie w przedstawienie prezentacji. Prace cechowały się dużą starannością i przemyśleniem prezentowanej tematyki. Świadczyć to może o szerokich zainteresowaniach. Gratulujemy szkołom i opiekunom uczestników wspaniałej młodzieży która wykazała się olbrzymim potencjałem twórczym, umiejętnością prezentacji wiedzy w ciekawej i nowoczesnej formie.

 

Klasyfikacja końcowa - nagrody dla finalistów

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte w I Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

 

I miejsce - Marta Sumińska z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • TELESKOP Bresser Galaxia 114/900,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Paweł Kowalczyk z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • ODTWARZACZ MP4 - Pentagram Vanquish R Wave Twin Core 4GB,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Marta Umiastowska z LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" w Warszawie:

 • KAMERA INTERNETOWA Creative Live! Cam Optia,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • odtwarzacz MP3 - Creative MUVO 2GB,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Adam Zaborowski z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Urszula Plisak z ZS nr 51; Gimnazjum nr 77 w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VI miejsce (wyróżnienie) - Łukasz Stęplewski z XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,

 • etui na CD/DVD.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VII miejsce (wyróżnienie) - Rafał Zimowski z ZS nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie:

 • Creative® Headset HS-390,

 • pendrive Kingstone,

 • encyklopedia multimedialna PWN,

 • etui na CD/DVD.

 
 
 

WYNIKI I KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2007/2008

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 25 kwietnia 2008 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 10 minutowe wystąpienia.  Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, wykładowca UW), Beata Abramowska (nauczyciel biologii), Krzysztof Jaskułowski (nauczyciel fizyki) i Sławomir Dmowski (nauczyciel geografii) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
oraz temat pracy multimedialne
Nazwa i adres szkoły Liczba zdobytych punktów
I
ETAP
II
ETAP
III
ETAP
SUMA
I, II, III
ETAPU

1. Marta Sumińska

(I miejsce)

Kolory nieba (nr 9)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
72,33 76,00 83,25 234,58

2. Paweł Kowalczyk

(II miejsce)

Powstanie i ewolucja
Układu Słonecznego.
Budowa planet (nr 14)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
65,67 76,00 68,25 209,92

3. Marta Umiastowska

(III miejsce)

Wulkany ziemskie
i pozaziemskie (nr 2)

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
62,33 68,00 74,75 205,08

4. Adam Zaborowski

(wyróżnienie)

Rzeka i jej oblicza (nr 5)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
79,67 48,00 76,50 204,17

5. Urszula Plisak

(wyróżnienie)

Kolory nieba (nr 9)

ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5;
     01-891 Warszawa
62,67 72,00 66,75 201,42

6. Łukasz Stęplewski

(wyróżnienie)

Tsunami (nr 7)

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
58,67 64,00 74,75 197,42

7. Rafał Zimowski

(wyróżnienie)

Powstanie i ewolucja
Układu Słonecznego.
Budowa planet (nr 14)

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
54,67 60,00 61,25 175,92
 

Wyniki II etapu

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali łącznie w I i II etapie co najmniej 114 punktów (na 200 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §3 pkt 2,4,5 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski zatwierdziła wyniki II etapu.

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZTA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I
ETAP
II
ETAP
SUMA
I, II
ETAP
1. Marta Sumińska
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
72,33 76,00 148,33
2. Paweł Kowalczyk
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
65,67 76,00 141,67
3. Urszula Plisak
ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5;
     01-891 Warszawa
62,67 72,00 134,67
4. Marta Umiastowska
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
62,33 68,00 130,33
5. Adam Zaborowski
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
79,67 48,00 127,67
6. Łukasz Stęplewski
XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
58,67 64,00 122,67
7. Rafał Zimowski
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
54,67 60,00 114,67

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZTA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I
ETAP
II
ETAP
SUMA
I, II
ETAP
Maciej Kwiatkowski
Gimnazjum nr 15
     ul. Siemińskiego 6;
     02-106 Warszawa
72,67 0* 72,67
Marcin Pukrop
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
68,67 36,00 104,67
Magdalena Głogowska
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
66,33 36,00 102,33
Łukasz Zaklika
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
63,00 0* 63,00
Michał Nowocień
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
62,67 24,00 86,67
Ewelina Chojnacka
XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
61,67 40,00 101,67
Józef Gałązka
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
60,67 0* 60,67
Edyta Bargieł
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1; 
     01-122 Warszawa
60,33 32,00 92,33
Kamil Modzelewski
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
59,67 48,00 107,67
Barbara Kominek
LO LXXXVIII im. M. Konarskiego
     ul. Okopowa 55A;
     Warszawa
58,33 0* 58,33
Jan Wiśniewski
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
57,00 0* 57,00
Marta Kalinowska
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
56,67 56,00 112,67
Zuzanna Malicka
ZS nr 7; CXXV LO im. W. Milewicza
     ul. Chłodna 36/46;
     00-872 Warszawa
51,67 40,00 91,67
Eliza Lenczewska
IV LO im. C. Norwida
     ul. Zwierzyniecka 9A;
     15-312 Białystok
50,67 44,00 94,67
 0* - uczniowie, którzy nie zgłosili się na test II etapu
 

Uczniowie niezakwalifikowani do etapu finałowego - zostali obdarowania nagrodami pocieszenia: programami multimedialnymi - encyklopediami multimedialnymi Wydawnictwa Szkolnego PWN.

 

Wyniki I etapu

Do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY NR
ZGŁOSZENIA
LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
1. Adam Zaborowski
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
022 79,67
2. Maciej Kwiatkowski
Gimnazjum nr 15
     ul. Siemińskiego 6
     02-106 Warszawa
018 72,67
3. Marta Sumińska
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
009 72,33
4. Marcin Pukrop
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
013 68,67
5. Magdalena Głogowska
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
011 66,33
6. Paweł Kowalczyk
XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
026 65,67
7. Łukasz Zaklika
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
030 63,00
8. Urszula Plisak
ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5
     01-891 Warszawa
005 62,67
9. Michał Nowocień
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
038 62,67
10. Marta Umiastowska
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
014 62,33
11. Ewelina Chojnacka
XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54
     02-353 Warszawa
016 61,67
12. Józef Gałązka
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
033 60,67
13. Edyta Bargieł
LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
010 60,33
14. Kamil Modzelewski
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/2
     101-211 Warszawa
035 59,67
15. Łukasz Stęplewski
XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54
     02-353 Warszawa
007 58,67
16. Barbara Kominek
LO LXXXVIII im. M. Konarskiego
     ul. Okopowa 55A
     Warszawa
003 58,33
17. Jan Wiśniewski
Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
032 57,00
18. Marta Kalinowska
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
037 56,67
19. Rafał Zimowski
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
036 54,67
20. Zuzanna Malicka
ZS nr 7
CXXV LO im. W. Milewicza
     ul. Chłodna 36/46
     00-872 Warszawa
024 51,67
21. Eliza Lenczewska
IV LO im. C. Norwida
     ul. Zwierzyniecka 9A
     15-312 Białystok
017 50,67
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid