18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

HISTORIA VI KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2012/2013

Konkurs składał się z trzech etapów:

I ETAP - prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:

1. Miejsce w którym mieszkam
2. Dorobek Polaków w kartografii
3. Polskie osiągnięcia w dziedzinie meteorologii i klimatologii
4. Odkrycie pierwszych planet krążących wokół innych gwiazd
5. Projekt OGLE
6. Świat "dziwnej" materii profesora J. Pniewskiego
7. "Trójwymiarowe obrazy" prof. M Wolfkego i jego następców - Holografia
8. Promieniotwórczość i jej odkrywcy
9. Stary Tetrapod i młodzi naukowcy - o przełomowym odkryciu w kamieniołomie Kadzielnia, Krasiejów, Zachełmie...
10. Polski wkład w światową medycynę
11. Bagna, stepy, lasy - czyli ekosystemy typu naturalnego w Polsce i ich badacze
Termin nadsyłania prac I etapu upłynął 25 kwietnia 2013 r.

II ETAP - test z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej:

A. Z zakresu geografii:
I. Geografia jako nauka
II. Mapa i jej elementy (mapy geograficzne)
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Piotr Czubla, Elżbieta Papińska; „Geografia fizyczna. Podręcznik”; Wydawnictwo Szkolne PWN; Warszawa 2006.
Jan Wójcik; „Geografia 1. Ziemia”; PPWK im E. Romera S.A.; Warszawa 2002.
"Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom IX. Ziemia"; OPRES; Kraków 1997.
Szkolny atlas geograficzny”; DEMART; Warszawa 2012.
B. Z zakresu fizyki:
III. Zjawiska falowe światła
IV. Świat cząstek elementarnych
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Herman M., Kalestyński A., Widomski L.; ”Podstawy Fizyki”; PWN; Warszawa 1991.
Bruer Hans; „Atlas fizyki”; Pruszyński i S-ka; Warszawa 2000.
Encyklopedia fizyki współczesnej”; PWN; Warszawa 1983.
Podręczniki do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.
C. Z zakresu astronomii:
V. Metody odkrywania nowych planet
VI. Wszechświat - laboratorium Teorii Względności
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Encyklopedia fizyki współczesnej”; PWN; Warszawa 1983.
Ludwig Oster; „Astronomia współczesna” PWN; Warszawa 1986.
Bruer Hans; „Atlas fizyki”; Pruszyński i S-ka; Warszawa 2000.
Podręczniki do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych
"Czarne dziury i wszechświat" I. Nowikow; Kosmos- Tajemnice wszechświata część 27
D. Z zakresu biologii:
VII. Powstanie i ewolucja życia na Ziemi
VIII. Polskie Parki Narodowe
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Dzik J., „Dzieje życia na Ziemi”, PWN, Warszawa 2009.
Palmer D., Barret P., „Ewolucja. Historia życia”, MAK Verlay GmbH, Bremen 2009.
Ulanowski K., „Polskie Parki Narodowe”, Wydawnictwo IBIS, Poznań 2011.
Villee C. A., „Biologia”, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
Przewodniki turystyczne i broszury informacyjne o Polskich Parkach Narodowych.
W II etapie Uczestnicy wybierali i wypełniali dowolne 4 z 8 części testu (każda część obejmowała inne zagadnienia – zgodnie z wyżej wymienionymi). Można wybierać było zagadnienia z różnych zakresów (np. dwa z geografii, jeden z fizyki i jeden z biologii).
Za każdą część testu można było maksymalnie zdobyć 25 punktów.

III ETAP - publiczna prezentacja prac multimedialnych z pierwszego etapu

III etap konkursu odbył się w czwartek - 19 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00.
Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu.

REGULAMIN - VI Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk (PDF)

Ulotka promocyjna - PLAKAT - VI Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk (PDF)

 

Nasi sponsorzy

Dzielnica Wola Warszawa  Uniwersytet Warszawski  
Demart
Rada Rodziców 24LO

Podsumowanie konkursu

19 czerwca 2013 poznaliśmy zwycięzcę szóstej odsłony Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego „Tygrzyk". Spośród pięciu finalistów jury w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, pracownik naukowy UW), mgr Agata Aszklar (pracownik naukowy UW), Anna Rzewuska-Kowalczyk (wicedyrektor XXIV LO im. C. K. Norwida) wybrało Olgę Stefaniuk z II Liceum Ogólnokształcącego Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, która zaprezentowała pracę pt. "Stary Tetrapod i młodzi naukowcy - o przełomowym odkryciu w kamieniołomie Kadzielnia, Krasiejów, Zachełmie.... Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki.

Zwyciężca konkursu otrzymał laptopa, publikacje wydawnictwa DEMART oraz upominki od UW. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca opuścili gmach XXIV LO bogatsi o czytnik e-booków i liczne książki.

 

Klasyfikacja końcowa - nagrody dla finalistów

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte w VI Warszawskim Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Olga Stefaniuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

 • Laptop MSI,

 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,

 • DEMART – „Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego",

 • DEMART – „Wielki ilustrowany Atlas Polski",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Zofia Gołaszewska z XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie:

 • Czytnik e-booków,

 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,

 • DEMART – „Wielki ilustrowany Atlas Polski",

 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)"

 • Wydawnictwo Bellona - "O Polsce i Polakach".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Martyna Kasprowicz z XLVII Liceum Ogólnokształcącego im St. Wyspiańskiego w Warszawie:

 • Nagrody - różne gadżety ufundowane przez Uniwersytet Warszawski,

 • DEMART – „Wielka Księga Zagadek",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Województwo pomorskie (przewodnik i atlas)"

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Tatry i Beskidy Zachodnie (przewodnik i atlas)",

 • DEMART – „Polska niezwykła (album). Polska jest niezwykła".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Anna Knaflewska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)",

 • Wydawnictwo Bellona - "Ilustrowana historia XX wieku".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Emilia Góral z Zespółu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie:

 • DEMART – „Polska niezwykła. Miniregion. Kresy Zachodnie (przewodnik i atlas)",

 • Wydawnictwo Bellona - "Historia wojen".

 
 

WYNIKI VI KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2012/2013

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 19 czerwca 2013 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, pracownik naukowy UW), mgr Agata Aszklar (pracownik naukowy UW), Anna Rzewuska-Kowalczyk (wicedyrektor XXIV LO im. C. K. Norwida) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP III ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO TRZECH ETAPACH
1. Olga Stefaniuk II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
85,33 95,00 98,33 278,67
2. Zofia Gołaszewska XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
73,00 75,00 94,33 242,33
3. Martyna Kasprowicz XLVII Liceum Ogólnokształcące im St. Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
66,67 80,00 80,33 227,00
4. Anna Knaflewska Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Ks. M. Słojewskiego 1
05-552 Łaz
82,33 50,00 79,67 212,00
5. Emilia Góral Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
61,67 75,00 69,67 206,33
 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 29 maja 2013 r. o godzinie 12.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych sześciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
1. Olga Stefaniuk II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
85,33 95 180,33
2. Zofia Gołaszewska XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
73,00 75 148,00
3. Martyna Kasprowicz XLVII Liceum Ogólnokształcące im St. Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
66,67 80 146,67
4. Emilia Góral Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
61,67 75 136,67
5. Anna Knaflewska Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Ks. M. Słojewskiego 1
05-552 Łaz
82,33 50 132,33

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
6. Stanisław Borkowski Gimnazjum im. C. K. Norwida
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin
58,67 70 128,67
7. Karolina Majewska Gimnazjum nr 28 im. F. Sznajdego
ul. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
66,33 55 121,33
8. Katarzyna Skonieczna XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
63,67 55 118,67
9. Ewelina Siedlec Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37
05-091 Ząbki
63,33 50 113,33
10. Krzysztof Mazurek XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
55,67 50 105,67
11. Aleksandra Kamińska Gimnazjum nr 28 im. F. Sznajdego
ul. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
60,33 40 100,33
12. Weronika Uszyńska XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4
03-341 Warszawa
60,00 35 95,00
13. Patrycja Giermakowska Gimnazjum nr 81 im. Prof. Witolda Doroszewskiego
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
56,67 30 86,67
14. Marta Walaszek XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4
03-341 Warszawa
64,33 0 64,33
 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 55 punkty (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Bogusława Juchełka, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
1. Olga Stefaniuk II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
Stary Tetrapod i młodzi naukowcy - o przełomowym odkryciu w kamieniołomie Kadzielnia, Krasiejów, Zachełmie… 85,33
2. Anna Knaflewska Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Ks. M. Słojewskiego 1
05-552 Łazy
Dorobek Polaków w kartografii 82,33
3. Zofia Gołaszewska XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Miejsce w którym mieszkam 73,00
4. Martyna Kasprowicz XLVII Liceum Ogólnokształcące im St. Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
Bagna, stepy, lasy - czyli ekosystemy typu naturalnego w Polsce i ich badacze 66,67
5. Karolina Majewska Gimnazjum nr 28 im. F. Sznajdego
ul. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
Polski wkład w światową medycynę 66,33
6. Marta Walaszek XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4
03-341 Warszawa
Polski wkład w światową medycynę 64,33
7. Katarzyna Skonieczna XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Projekt OGLE 63,67
8. Ewelina Siedlec Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37
05-091 Ząbki
Polski wkład w światową medycynę 63,33
9. Emilia Góral Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
Odkrycie pierwszych planet krążących wokół innych gwiazd 61,67
10. Aleksandra Kamińska Gimnazjum nr 28 im. F. Sznajdego
ul. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
Bagna, stepy, lasy - czyli ekosystemy typu naturalnego w Polsce i ich badacze 60,33
11. Weronika Uszyńska XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4
03-341 Warszawa
Promieniotwórczość i jej odkrywcy 60,00
12. Stanisław Borkowski Gimnazjum im. C. K. Norwida
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin
Miejsce w którym mieszkam 58,67
13. Patrycja Giermakowska Gimnazjum nr 81 im. Prof. Witolda Doroszewskiego
ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
"Trójwymiarowe obrazy" prof. M. Wolfkego i jego następców - Holografia 56,67
14. Krzysztof Mazurek XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
Odkrycie pierwszych planet krążących wokół innych gwiazd 55,67
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid