18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

HISTORIA VIII KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2014/2015

Konkurs składał się z trzech etapów:

I ETAP - prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:

1. Czy czarne dziury są agresywne?
2. Kosmiczne bombardowanie – burzliwa historia Układu Słonecznego
3. Broń atomowa
4. Zderzenia jako akt tworzenia pierwiastków
5. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
6. Skutki procesów endogenicznych
7. Ewolucyjny wyścig zbrojeń
8. Systemy kontroli organizmu a transformacja nowotworowa
9. Agresywne pierwiastki i ich reakcje
10. Wybuch jaki gwałtowna reakcja chemiczna
Termin nadsyłania prac I etapu upłynął 6 maja 2015 r.

II ETAP - test z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej:

A. Z zakresu geografii:
I. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
II. Procesy endogeniczne
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
www.geografia24.eu - prezentacje multimedialne z podstron:
   1. GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (ZAKRES ROZSZERZONY) - "5. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne (prezentacje od 5 do 9)"
   2. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA (ZAKRES ROZSZERZONY) - "6. Problemy współczesnego świata (prezentacje 5 i 6)".
Szkolny atlas geograficzny”; DEMART; Warszawa 2012.
B. Z zakresu fizyki:
III. Reakcje termojądrowe
IV. Promieniotwórczość
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Herman M., Kalestyński A., Widomski L.; ”Podstawy Fizyki”; PWN; Warszawa 1991.
Bruer Hans; „Atlas fizyki”; Pruszyński i S-ka; Warszawa 2000.
Encyklopedia fizyki współczesnej”; PWN; Warszawa 1983.
Podręczniki do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.
C. Z zakresu astronomii:
V. Czarne dziury
VI. Zderzenia niesprężyste
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Encyklopedia fizyki współczesnej”; PWN; Warszawa 1983.
Ludwig Oster; „Astronomia współczesna” PWN; Warszawa 1986.
Bruer Hans; „Atlas fizyki”; Pruszyński i S-ka; Warszawa 2000.
Podręczniki do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych
"Czarne dziury i wszechświat" I. Nowikow;
P. A. Tipler, R.A. Llewellyn „Fizyka współczesna”; Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
D. Z zakresu biologii:
VII. Oddziaływania antagonistyczne między organizmami
VIII. Choroby wirusowe i bakteryjne
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Dzik J., „Dzieje życia na Ziemi”, PWN, Warszawa 2009.
Palmer D., Barret P., „Ewolucja. Historia życia”, MAK Verlay GmbH, Bremen 2009.
Salomon, C.A. Villee, „Biologia”, MULTICO oficyna wydawnicza, 2009.
Jura Cz., Krzanowska H., „Leksykon biologiczny”, wyd. Wiedza Powszechna, 1993.
Biologia”, red. Czubaj A., PWRiL, 1999.
Encyklopedia biologiczna”, pod red. J. Goduli, OPRES, 1999.
E. Z zakresu chemii:
IX. Elektroujemność jako miara aktywności
X. Reakcje redoks
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Rozdziały o elektroujemności i reakcjach redoks podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych.
W II etapie Uczestnicy wybierali i wypełniali dowolne 4 z 10 części testu (każda część obejmowała inne zagadnienia – zgodnie z wyżej wymienionymi). Można wybierać było zagadnienia z różnych zakresów (np. dwa z geografii, jeden z fizyki i jeden z biologii). Za każdą część testu można było maksymalnie zdobyć 25 punktów.

III ETAP - publiczna prezentacja prac multimedialnych z pierwszego etapu

III etap konkursu odbył się w czwartek - 18 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00.
Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu.

REGULAMIN - VIII Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk (PDF)

Ulotka promocyjna - PLAKAT - VIII Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk (PDF)

 

Nasi sponsorzy

Dzielnica Wola Warszawa  Uniwersytet Warszawski  
Demart
Rada Rodziców 24LO

Podsumowanie konkursu

18 czerwca 2015 roku poznaliśmy zwycięzcę kolejnej odsłony Konkursu Przyrodniczego „Tygrzyk". Spośród pięciu finalistów jury na czele której stał przewodniczący, prof. Jerzy Krupski (pracownik naukowy UW) wybrało Katarzynę Sadomską z VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie, która zaprezentowała pracę pt. "Systemy kontroli organizmu a transformacja nowotworowa". Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki.

Zwyciężca konkursu otrzymał laptop HP 15,6'' i publikacje wydawnictwa DEMART. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca opuścili gmach XXIV LO bogatsi o przenośny dysk twardy Samsung o pojemności 1TB i pendrive Kingston 16GB oraz liczne książki.

 

Klasyfikacja końcowa - nagrody dla finalistów

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte w VIII Konkursie Przyrodniczym Tygrzyk:

 

I miejsce - Katarzyna Sadomska z VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie:

 • Laptop HP 15,6'',

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",

 • DEMART – „Zagadki geograficzne",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Podlaskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Paulina Gerłowska z XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie:

 • Przenośny dysk twardy Samsung 1 TB,

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",

 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Podkarpackie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Stanisław Borkowski z Katolickiego Gimnazjum im. C. K. Norwida w Garwolinie:

 • Pendrive Kingston 16GB,

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",

 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze",

 • DEMART – „Polska niezwykła. Warmińsko-mazurskie (przewodnik i atlas)".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Bartosz Jancewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie:

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",

 • DEMART – „Zagadki geograficzne".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Karol Kiebuła z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie:

 • DEMART – „Polska - atlas samochodowy (1:300 000)",

 • DEMART – „Zagadki przyrodnicze".

 
 

WYNIKI VIII KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2014/2015

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 18 czerwca 2015 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego), dr inż. Krzysztof Durka (pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej), mgr Dariusz Masny (pracownik XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP III ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO TRZECH ETAPACH
1. Katarzyna Sadomska VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
85,33 80 90,33 255,66
2. Paulina Gerłowska XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
84,33 85 85,33 254,66
3. Stanisław Borkowski Katolickie Gimnazjum im. C. K. Norwida
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin
74,00 85 79,33 238,33
4. Bartosz Jancewicz Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
75,33 80 82,67 238,00
5. Karol Kiebuła II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
77,33 85 70,33 232,66
 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 28 maja 2015 r. o godzinie 13.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60 oraz wybranych szkołach (w miastach uczestników: Krakowie, Garwolinie i Skwierzynie). Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki, chemii i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych pięciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
Paulina Gerłowska XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
84,33 85 169,33
Katarzyna Sadomska VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
85,33 80 165,33
Karol Kiebuła II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
77,33 85 162,33
Stanisław Borkowski Katolickie Gimnazjum im. C. K. Norwida
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin
74,00 85 159,00
Bartosz Jancewicz Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
75,33 80 155,33
UWAGA: Prezentacje w trzecim etapie mogą być zmodyfikowane i dostosowane do wersji "mówionej"

 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
Joanna Plis VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
81,00 70 151,00
Joanna Kamińska XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
Os. Teatralna 33
31-948 Kraków
89,67 60 149,67
Patryk Bolek XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
79,67 65 144,67
Sebastian Kuc II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
77,33 65 142,33
Patrycja Faściszewska Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
86,67 40 126,67
Szymon Milczanowski XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa
76,67 45 121,67
Jakub Koryczan Gimnazjum nr 133 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Wyszyńskiego
ul. Warszawska 63
02-495 Warszawa
74,33 0 74,33
 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Dariusz Masny i Krzysztof Jaskułowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
1. Joanna Kamińska XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
Os. Teatralna 33
31-948 Kraków
6. Skutki procesów endogenicznych 89,67
2. Patrycja Faściszewska Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
7. Ewolucyjny wyścig zbrojeń 86,67
3. Katarzyna Sadomska VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
8. Systemy kontroli organizmu a transformacja nowotworowa 85,33
4. Paulina Gerłowska XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
6. Skutki procesów endogenicznych 84,33
5. Joanna Plis VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
3. Broń atomowa 81,00
6. Patryk Bolek XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
5. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie 79,67
7. Karol Kiebuła II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
5. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie 77,33
7. Sebastian Kuc II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
6. Skutki procesów endogenicznych 77,33
9. Szymon Milczanowski XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa
5. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie 76,67
10. Bartosz Jancewicz Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna
6. Skutki procesów endogenicznych 75,33
11. Jakub Koryczan Gimnazjum nr 133 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Wyszyńskiego
ul. Warszawska 63
02-495 Warszawa
1. Czy czarne dziury są agresywne? 74,33
12. Stanisław Borkowski Katolickie Gimnazjum im. C. K. Norwida
ul. Staszica 11
08-400 Garwolin
6. Skutki procesów endogenicznych 74,00
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid