19 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
 

WYNIKI VII KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2013/2014

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 12 czerwca 2014 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja na czele której stał przewodniczący, prof. Jerzy Krupski (pracownik naukowy UW) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP III ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO TRZECH ETAPACH
Joanna Plis

VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

ul. Wąska 7
31-057 Kraków

59,50

85

93,6

238,2

Renata Łukowska

XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie

ul. Miła 26
01-047 Warszawa

62,00

85

81,7

228,6

Mikołaj Brzykcy

I Gminne Gimnazjum w Kaczorgach Starych

ul. Akacjowa 12
05-080 Izabelin

83,00

55

87,7

225,7

Zofia Lorek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków

56,00

85

82,3

223,3

Patrycja Szostek

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

64,00

80

77,7

221,7

 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 29 maja 2014 r. o godzinie 13.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych pięciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
Renata Łukowska

XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie

ul. Miła 26
01-047 Warszawa

62,00

85

147,00

Joanna Plis

VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

ul. Wąska 7
31-057 Kraków

59,50

85

144,50

Patrycja Szostek

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

64,00

80

144,00

Zofia Lorek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków

56,00

85

141,00

Mikołaj Brzykcy

I Gminne Gimnazjum w Kaczorgach Starych

ul. Akacjowa 12
05-080 Izabelin

83,00

55

138,00

 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH
Andrea Bełda

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

59,50

75

134,50

Karolina Wójcik

LO im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

57,50

75

132,50

Joanna Kucharska

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

57,00

75

132,00

Anna Kapusta

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

56,00

35

91,00

Aleksandra Dąbrowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

58,50

20

78,50

Artyom Auetisyan

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 Roku w Warszawie

ul. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa

55,50

0

55,50

Zuzanna Zych

Gimnazjum 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Warszawie

ul. Elbląska 54
01-737 Warszawa

53,50

0

53,50

 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50 punkty (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
1. Mikołaj Brzykcy

I Gminne Gimnazjum w Kaczorgach Starych

ul. Akacjowa 12
05-080 Izabelin

8. Archebakterie – wyjątkowe organizmy środowisk ekstremalnych.

83,00

2. Patrycja Szostek

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

6. Meteoryty – małe lecz groźne.

64,00

3. Renata Łukowska

XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie

ul. Miła 26
01-047 Warszawa

8. Archebakterie – wyjątkowe organizmy środowisk ekstremalnych.

62,00

4. Andrea Bełda

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

6. Meteoryty – małe lecz groźne.

59,50

5. Joanna Plis

VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

ul. Wąska 7
31-057 Kraków

3. Co jest małe w Morzu Bałtyckim?

59,50

6. Aleksandra Dąbrowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

2. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – perełka Lubelszczyzny.

58,50

7. Karolina Wójcik

LO im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

4. Jak profesor Jan Czochralski zmienił świat.

57,50

8. Joanna Kucharska

XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

ul. Grójecka 93
02-101 Warszawa

1. Najmniejsze góry Polski.

57,00

9. Zofia Lorek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków

8. Archebakterie – wyjątkowe organizmy środowisk ekstremalnych.

56,00

10. Anna Kapusta

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

2. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – perełka Lubelszczyzny.

56,00

11. Artyom Auetisyan

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 Roku w Warszawie

ul. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa

3. Co jest małe w Morzu Bałtyckim?

55,50

12. Zuzanna Zych

Gimnazjum 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Warszawie

ul. Elbląska 54
01-737 Warszawa

7. Mniejsze niż planety – planety karłowate.

53,50

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid