18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

HISTORIA III KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2009/2010

Konkurs składał się z trzech etapów:

I ETAP - prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:

1. Wpływ hydrosfery na działalność człowieka.
2. Wody mineralne w Polsce.
3. Jeziora w Polsce i ich znaczenie.
4. Rzeki i jej oblicza.
5. Woda w Układzie Słonecznym.
6. Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa.
7. Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wody.
8. Fizyczne właściwości wody ich rola w procesach geologicznych i biologicznych na Ziemi.
9. Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia.
10. Mikroflora wody.
11. Samooczyszczanie wód.
12. Zanieczyszczenia wód.
Termin nadsyłania prac I etapu upłynął 23 kwietnia 2010 r.
 

II ETAP - test z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej:

A. Z zakresu geografii:
I. Obieg wody w przyrodzie.
II. Wody podziemne i źródła.
III. Wody powierzchniowe: jeziora i rzeki.
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
"Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom IX. Ziemia"; OPRES; Kraków 1997.
"Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom X. Polska"; OPRES; Kraków 1997.
Geografia fizyczna Polski”; red. Andrzej Richling i Katarzyna Ostaszewska; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2005.
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski, „Hydrologia ogólna”, Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2008.
B. Z zakresu fizyki:
IV. Sposoby przekazywania energii.
V. Właściwości fal mechanicznych.
VI. Stany skupienia wody i przejścia fazowe.
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Herman M., Kalestyński A., Widomski L.; "Podstawy Fizyki"; PWN Warszawa 1991
Bruer Hans; "Atlas fizyki"; Pruszyński i S-ka; Warszawa 2000.
C. Z zakresu astronomii:
VII. Komety.
VIII. Skład chemiczny ciał Układu Słonecznego.
IX. Nukleosynteza.
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Artymowicz Paweł; "Astrofizyka układów planetarnych"; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1995.
Oster Ludwig; "Astronomia współczesna"; PWN Warszawa 1986.
"Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom VIII. Wszechświat"; OPRES; Kraków 1997.
D. Z zakresu biologii:
X. Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia.
XI. Mikroflora wody.
XII. Zanieczyszczenia wód.
POLECANA BIBLIOGRAFIA:
Paluch J.; „Mikrobiologia wód”; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1973.
Pawlaczyk-Szpilowa M.; „Mikrobiologia wody i ścieków”; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1978.
Chełmicki W.; „Woda – zasoby, degradacja, ochrona”; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2001.
Allan J.D.; „Ekologia wód płynących”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Holak E, Lewiński W i inni; „Biologia 1 i 2 Liceum Ogólnokształcące. Zakres rozszerzony.”; Operon; Gdynia 2009.
Hartmann L.; „Biologiczne oczyszczanie ścieków”; Wydawnictwo Instalator Polski; Warszawa 1999.
W II etapie uczestnicy wybrali i wypełnili dowolne 5 z 12 części testu (każda część obejmowała inne zagadnienia - zgodnie z wyżej wymienionymi) (I część to "Obieg wody w przyrodzie", II część to "Wody podziemne i źródła", itd.). Możliwe było wybranie zagadnień z różnych zakresów (np. dwa z geografii, dwa z fizyki i jeden z astronomii).

III ETAP - publiczna prezentacja prac multimedialnych z pierwszego etapu

III etap konkursu odbył się we wtorek - 9 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu.
  

REGULAMIN - III Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

Ulotka promocyjna - PLAKAT - III Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

 

Nasi sponsorzy

Dzielnica Wola Warszawa  Cinema Park
Demart
Rada Rodziców 24LO
WSPWN

Podsumowanie konkursu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę włożona w uczestnictwo w III WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZNYM. Odnotowaliśmy, podobnie jak w poprzednich edycjach bardzo wysoki poziom prac. Cechowały się one zarówno znajomością merytoryczną jak i szerokimi umiejętnościami prezentacji zagadnień z zakresu wiedzy ogólnoprzyrodniczej. Spośród kilkudziesięciu prac zgłoszonych do pierwszego etapu zakwalifikowaliśmy 20 prac multimedialnych do następnego etapu. W drugim etapie uczestnicy zmagali się z testem wiedzy z wybranych zagadnień z zakresu biologii, fizyki i geografii. Do finału zakwalifikowaliśmy uczestników, którzy osiągnęli wynik powyżej 125 pkt. Wśród finalistów zaobserwowaliśmy zaangażowanie w przedstawienie prezentacji. Prace cechowały się dużą starannością i przemyśleniem prezentowanej tematyki. Świadczyć to może o szerokich zainteresowaniach. Gratulujemy szkołom i opiekunom uczestników wspaniałej młodzieży która wykazała się olbrzymim potencjałem twórczym, umiejętnością prezentacji wiedzy w ciekawej i nowoczesnej formie.

 

Klasyfikacja końcowa - nagrody dla finalistów

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte w III Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

I miejsce -Krzysztof Dudziak z Niepublicznego Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro" w Warszawie:

 • LAPTOP - HP ProBook 4510s,

 • PWN - multimedialna encyklopedia „Geografia”,

 • DEMART – „Atlas historii Polski",

 • DEMART – „Wielki atlas historyczny DEMART",

 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",

 • DEMART – „Wielki atlas Polski DEMART".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce -Maciej Kwiatkowski z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie:

 • APARAT FOTOGRAFICZNY - Sony Cybershot DSC-W310,

 • PWN - multimedialna encyklopedia „Geografia”,

 • DEMART – „Atlas historii Polski",

 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",

 • DEMART – „Atlas współczesnego świata DEMART",

 • CARTA BLANCA - Nawigator turystyczny „Parki Narodowe i Krajobrazowe w Poslce”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Szymon Bębenek z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie:

 • ODTWARZACZ MP4 Pentagram 4GB EON Cineo Gold,

 • DEMART - "Podręczny atlas świata",

 • DEMART – „Atlas historii Polski",

 • DEMART – „Ilustrowany atlas świata DEMART",

 • PARKEDUKACJA - "Słownik wiedzy o mediach".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Małgorzata Grochowska z Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" w Warszawie:

 • DEMART - "Podręczny atlas świata",

 • DEMART - Album „Polska jest niezwykła”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Tomasz Łęcki z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:

 • DEMART - "Podręczny atlas świata",

 • DEMART - Album „Polska jest niezwykła”.

 
 

WYNIKI III KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2009/2010

Wyniki III etapu - finałowego

III etap konkursu odbył się 9 czerwca 2010 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 12 minutowe wystąpienia. Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, wykładowca UW), Magdalena Przybyłek (nauczyciel biologii), Krzysztof Jaskułowski (nauczyciel fizyki) i Sławomir Dmowski (nauczyciel geografii) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).

Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO TRZECH ETAPACH

1. Krzysztof Dudziak

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

67,67
88,00
82,00
237,67

2. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

76,33
72,00
79,50
227,83

3. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

66,67
68,00
82,50
217,17

4. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

63,00
88,00
64,50
215,50

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

69,67
56,00
64,00
189,67
 

Wyniki II etapu

Etap II odbył się 21 maja 2010 r. o godzinie 12.00 w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zadaniem Uczestników drugiego etapu konkursu był sprawdzian w formie testu z wybranych zagadnień dotyczących przedmiotów przyrodniczych, w szczególności: biologii, astronomii, fizyki i geografii.

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie z pierwszych pięciu miejsc (zgodnie z §3 pkt 2, 4, 5, 6, 8 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Magdalena Przybyłek, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH

1. Krzysztof Dudziak

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

67,67
88,00
155,67

2. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

63,00
88,00
151,00

3. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

76,33
72,00
148,33

4. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

66,67
68,00
134,67

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

69,67
56,00
125,67

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I ETAP II ETAP WYNIK ŁĄCZNY PO DWÓCH ETAPACH

6. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

68,67
52,00
120,67

7. Marcin Januchowski

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

72,33
48,00
120,33

8. Marcin Maćkowiak

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

53,67
64,00
117,67

9. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

60,67
56,00
116,67

10. Maria Anna Nikonorow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

55,33
60,00
115,33

11. Mateusz Ignaczewski

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

69,67
44,00
113,67

12. Karolina Hawryluk

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

61,00
48,00
109,00

13. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

52,33
56,00
108,33

14. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

56,67
48,00
104,67

15. Krzysztof Witek

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

53,67
48,00
101,67

16. Aleksandra Łuczyńska

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

52,33
48,00
100,33

17. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

54,00
44,00
98,00

18. Łukasz Gielata

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

59,33
32,00
91,33

19. Jakub Osmulski

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

75,00
16,00
91,00

20. Daria Matusik

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

52,67
28,00
80,67
 

Wyniki I etapu

Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych pierwszego etapu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 52 punkty (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Magdalena Przybyłek, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
NAZWA I ADRES SZKOŁY TEMAT PREZENTACJI LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

1. Maciej Kwiatkowski

XXXVII LO
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wody
76,33

2. Jakub Osmulski

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Samooczyszczanie wód
75,00

3. Marcin Januchowski

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
72,33

4. Mateusz Ignaczewski

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Fizyczne właściwości wody ich rola w procesach geologicznych i biologicznych na Ziemi
69,67

5. Tomasz Łęcki

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
69,67

6. Magdalena Kaczmarek

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
68,67

7. Krzysztof Dudziak 

Niepubliczne Gimnazjum nr 54 "Pro Futuro"

Kaliskiego 29A
01-476 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
67,67

8. Szymon Bębenek

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
66,67

9. Małgorzata Grochowska

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Woda w Układzie Słonecznym
63,00

10. Karolina Hawryluk

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Jeziora w Polsce i ich znaczenie
61,00

11. Stefan Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
60,67

12. Łukasz Gielata

Zespół Szkół nr 56,
Gimnazjum Integracyjne nr 70

ul. Fontany 1
01-835 Warszawa

Wody mineralne w Polsce
59,33

13. Urszula Plisak

XXIV LO im. C. Norwida

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
56,67

14. Maria Anna Nikororow

XXX LO im. J. Śniadeckiego

ul. Wolność 1/3
01-018 Warszawa

Fizyczne właściwości wody ich rola w procesach geologicznych i biologicznych na Ziemi
55,33

15. Wojciech Mazurkiewicz

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Właściwości fizyko-chemiczne wody oraz jej rola jako wewnętrzne i zewnętrzne środowisko życia
54,00

16. Marcin Maćkowiak

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

Rzeki i jej oblicza 
53,67

17. Krzysztof Witek

Gimnazjum Nr 56
im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Rola wody w kształtowaniu powierzchni Marsa
53,67

18. Daria Matusiak

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Zanieczyszczenia wód
52,67

19. Julian Dunin-Holecki

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

Jeziora w Polsce i ich znaczenie
52,33

20. Aleksandra Łuczyńska

Gimnazjum nr 37
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Niska 5
00-179 Warszawa

Zanieczyszczenia wód
52,33
 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid