13 kwietnia 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 

WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK
EDYCJA 2019/2020

Wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk

W związku z zagrożeniem  koronawirusem: Sars- CoV- 2 trzeci etap konkursu został odwołany ze względu na bezpieczeństwo uczestników.  II etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego  TYGRZYK jest ostatnim etapem. Finalistami konkursu są uczestnicy, którzy w obu etapach uzyskali łącznie największą liczbę punktów.
W pierwszym etapie udział wzięło 323 uczestników ze szkół podstawowych i średnich. Wyniki  tego etapu ogłoszone zostały 12 marca. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 40 uczestników szkół ponadgimnazjalnych i 36 uczestników szkół podstawowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Nadesłane prace zostały ocenione przez jury  w składzie: mgr Małgorzata Antonowicz, mgr Agata Wiktorowicz, mgr Dariusz Jan Masny i mgr Krzysztof Jaskułowski.
Wszystkim uczestnikom, finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.  Wiele prac charakteryzowało się  rzetelnym przedstawieniem wiedzy i innowacyjnym podejściem do omawianego zagadnienia. W związku z tym jury zdecydowało się przyznać w wielu przypadkach miejsca ex aequo.

Informujemy, że ze względu na aktualną sytuację dyplomy dla finalistów będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły. Wersje papierowe dyplomów i wyróżnień a także nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą po ukończeniu kwarantanny.

Dyplomy dla opiekunów zostaną  przesyłane jedynie pocztą elektroniczną na wniosek zainteresowanych  (we wniosku o dyplom należy podać imię, nazwisko opiekuna i oficjalny adres szkoły).

 

Szczegóły w plikach (w tym szczegółowe wyniki i wykaz osób będących finalistami Konkursu):

 

Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk

Spośród 323 osób (120 uczniów szkół podstawowych i 203 uczniów szkół ponadpodstawowych), które przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej:

- 60 procent (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”,

- 70 procent (na 100 możliwych do zdobycia) w przypadku „POZIOMU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH”.

Warunkiem koniecznym udziału w kolejnym etapie Konkursu jest wykonanie prezentacji i przesłanie jej na adres: tygrzyk@norwid24.waw.pl (szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie konkursowej: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl ). Praca powinna być wykonywana samodzielnie przez Uczestników (może być konsultowana z nauczycielem opiekunem z ramienia szkoły). W dniach 12-25 marca nie odbywają się zajęcia w szkołach – to jednak nie wyklucza możliwości wykonania prezentacji przewidzianej w ramach II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk. W przypadku przedłużenia ostatecznej daty do której będą zamknięte szkoły, Uczestnicy są zobligowani do przesłania pracy konkursowej II etapu Konkursu w regulaminowym czasie, tj. do dnia 8 kwietnia 2020 roku; tym samym prace mogą być wysyłanie z oficjalnych adresów szkół oraz również z innych adresów, w tym należących do Uczestników.

Komisja w składzie: Sławomir Dmowski, Dariusz Masny i Krzysztof Jaskułowski ustaliła wyniki I etapu konkursu.

Szczegóły w plikach (w tym wykaz osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do kolejnego etapu):

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid